Talent&Pro is 17 jaar geleden opgericht als kleine onderneming. Het doel? Jonge, startende professionals een traineeship aanbieden om klaargestoomd te worden voor de financiële sector. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een van de grotere spelers in de markt en zijn er veel professionaliseringsslagen gemaakt… en daarmee zetten we door!

De afgelopen maanden is er namelijk hard gewerkt aan de volgende stap binnen de vooruitgang van Talent&Pro met het opzetten van onze eigen cao. Om een cao op te kunnen stellen is er een onafhankelijke vereniging nodig van werknemers. Samen met vakbondsvereniging De Unie hebben we daarom een netwerk opgericht.

De naam van ons netwerk is ‘het Netwerk van Talent&Pro Professionals’ (NTPP) en we zijn een onafhankelijke vereniging van, voor en door werknemers van T&P. Dit netwerk wordt bestuurd door vijf medewerkers van T&P (Mariska Vernooij, Wilco Ekkel, Mathilde de Oude, Stefan Aarsel en Rik Zwinkels). Het NTPP houdt zich bezig met de belangenbehartiging van onze arbeidsvoorwaarden en treedt hierover ook in gesprek met de directie van T&P. Het opzetten van een eigen cao is hier een voorbeeld van.

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het opzetten van het netwerk en het opstellen van een cao voor T&P. De gesprekken over de cao hebben gezamenlijk met de directie plaatsgevonden. Woensdag 31 augustus hebben de directie en het bestuur van het NTPP een principe akkoord bereikt over de cao. Een bijzonder moment in het bestaan van Talent&Pro. Het principe akkoord betekent dat we straks de uitgewerkte cao zullen voorleggen aan onze leden. De leden hebben instemmingsplicht en mogen stemmen of ze akkoord gaan met deze cao.

In de komende periode zullen we jullie via unitavonden, InSite, en onze eigen NTPP-website uitgebreid meenemen in de achtergrond, wat een cao is en wat het Netwerk voor jullie betekent. We hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk collega’s lid worden van het NTPP. Op deze manier kunnen we als onafhankelijke vereniging laten zien dat de medewerkers van Talent&Pro graag willen meedenken en meepraten over hun arbeidsvoorwaarden.

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaand bericht vragen oproept. Voor T&P en voor ons is een werknemersvereniging, en straks een eigen cao, natuurlijk een nieuw gegeven. Zorg dus dat je aanwezig bent op de unitavonden en houd InSite in de gaten!

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur van het NTPP
Mathilde, Mariska, Wilco, Rik en Stefan