Het Netwerk van T&P Professionals (NTPP) is in september 2016 opgericht om het mogelijk te maken om samen met de directie van Talent&Pro een eigen cao af te sluiten voor de medewerkers van Talent&Pro. Deze cao is bedoeld om voor alle medewerkers marktconforme en passende arbeidsvoorwaarden te formaliseren in een helder en transparant document.

 

Via het NTPP kan je als medewerker invloed uitoefenen op jouw arbeidsvoorwaarden door aan het NTPP input en feedback te geven op en over de arbeidsvoorwaarden en stemmen of je het wel of niet eens bent met de inhoud van de cao.

Omdat wij zelf medewerkers van Talent&Pro zijn, weten wij goed wat er leeft binnen het bedrijf en kunnen wij ten aanzien van arbeidsvoorwaarden maatwerk leveren aan onze collega’s.

 

Mocht je vragen, opmerkingen of input hebben, kun je ons altijd contact met ons opnemen!

 

Hieronder stelt het bestuur van het NTPP zich graag aan je voor:

Mariska Vernooij

Mariska Vernooij

Voorzitter

Mariska is 34 jaar, woont in Amsterdam en werkt 11 jaar bij Talent&Pro in de unit Bancair. Zoals de meesten, kwam zij als jong broekie binnen na het afronden van haar HBO studie MER in Haarlem. Sindsdien heeft zij bij diverse opdrachtgevers gewerkt. Denk hierbij aan AXA, Delta Lloyd, Rabobank, AAHG en de laatste 3 jaar werkt zij als PMO Lead binnen programma’s bij ABN AMRO Bank in Amsterdam. Onlangs heeft zij haar studie Bedrijfskunde afgerond aan de UvA.

Mariska is een energiek en enthousiast persoon. In haar werk gaat ze voor het beste, voor kwaliteit. Met haar positief kritische blik probeert ze altijd het hoogst haalbare te bereiken. Als voorzitter binnen het NTPP zal zij zich inzetten voor een gedragen cao die aansluit bij de markt, de ontwikkeling van het individu en Talent&Pro. Ze kijkt ernaar uit om samen met de leden, jullie allemaal!, te werken aan verdere ontwikkeling en professionalisering van alle HR gerelateerde zaken.

Mathilde de Oude

Mathilde de Oude

Secretaris

Mathilde werkt sinds september 2014 bij Talent&Pro als People Manager voor de unit Actuarieel. In haar loopbaan heeft de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties altijd centraal gestaan. Voorheen heeft Mathilde onder meer gewerkt bij Generali als HRM adviseur. Zij is haar loopbaan begonnen als projectmanager en trainer bij Het Consulaat (een organisatieadviesbureau).

Twee belangrijke kenmerken van Mathilde zijn haar energie en enthousiasme. Zij zet in op visie en groei van mensen in kennis, vaardigheden en gedrag. Mathilde werkt graag in een inspirerende omgeving waar mensen ruimte krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Arbeidsvoorwaarden spelen hierbij ook een rol. In haar rol als secretaris wil Mathilde een kwalitatieve en essentiële bijdrage leveren aan de verdere groei van mensen en professionalisering van T&P.

Wilco Ekkel

Wilco Ekkel

Penningmeester

Wilco is 43 jaar, woont in Huissen en werkt inmiddels ruim 6 jaar bij Talent&Pro. Wilco is binnen het bestuur een waardevolle afvaardiging vanuit Match and More. Hij heeft in zijn rol als financieel adviseur inmiddels vele opdrachten succesvol voltooid bij lokale Rabobanken door heel Nederland.

Hij heeft als doel om zorg te dragen voor een gedegen uniform gedragen cao voor alle medewerkers. Zijn focus zal, naast het penningmeersterschap, liggen op de unit Match and More. Hij vind het belangrijk dat alle collega’s zich kunnen vinden in deze cao en zich mede hierdoor volledig thuis voelen bij Talent&Pro. Middels deze cao willen we ervoor zorgdragen dat iedereen die bij Talent&Pro werkzaam is verzekerd is van een goed pakket arbeidsvoorwaarden in combinatie met een goede werksfeer.

Stefan Aarsel

Stefan Aarsel

Bestuurslid

Stefan is in september 2010 gestart bij Talent&Pro als projectmedewerker in de Bancaire unit. Sinds maart 2012 is Stefan Account Manager voor de unit Pensioen&Leven. Hij heeft in de afgelopen jaren de organisatie zien groeien en verder professionaliseren en hier past de oprichting van een eigen CAO goed bij. Stefan wil zijn bijdrage leveren aan een sterk NTPP, dat zorgt voor een verdere professionalisering van Talent&Pro. De mening van projectmedewerkers vindt Stefan heel belangrijk, hierdoor blijft de organisatie scherp om de klaar te zijn voor de toekomst.

Stefan neemt de rol van bestuurslid op zich, hij zal zich bezighouden met het werven van leden, het organiseren van bijeenkomsten, het scherp houden van het bestuur en directie. Daarnaast is Stefan een luisterend oor voor iedereen die vragen of opmerkingen heeft.

Rik Zwinkels

Rik Zwinkels

bestuurslid

Rik is 4 jaar geleden begonnen bij Talent&Pro op de afdeling Matching en is daarna doorgestroomd naar de rol van Account Manager binnen de Bancaire Unit. Sinds juli 2016 is Rik werkzaam als Unit Manager Bancair. Binnen Talent&Pro heeft Rik zich lange tijd ingezet voor de Ondernemingsraad en via deze weg is hij betrokken geraakt bij de oprichting van het NTPP. Zowel binnen de OR als bij het NTPP is zijn doel om de zaken voor medewerkers goed te regelen. Zijn bijdrage zal voornamelijk zichtbaar zijn in de communicatie richting de leden en de aspirant leden, met als doel iedereen goed en volledig te informeren over wat we doen, waarom we het doen en wat het effect hiervan is. Ik hoop dat we via het NTPP een krachtig orgaan worden om de belangen van de medewerkers van Talent&Pro te behartigen.

Diensten

Collectieve diensten

Alle arbeidsvoorwaarden zoals salaris, vakantiedagen, werktijden en andere rechten (maar ook plichten) staan beschreven in onze collectieve arbeidsovereenkomst, de cao. Het NTPP onderhandelt over deze arbeidsvoorwaarden namens en met input van de leden. Uiteraard gaan wij voor het beste resultaat voor onze leden.

 

Daarvoor gaan wij als bestuur van het NTPP in gesprek met de directie van Talent&Pro om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren waar nodig. Dat kunnen wij alleen wanneer wij daar de steun van onze leden voor hebben. Jullie bepalen de inzet van NTPP en beoordelen het resultaat van de onderhandelingen. Een professional van de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) ondersteunt ons bij de gesprekken met de directie.


Individuele diensten
Naast het collectieve basis-lidmaatschap, bieden wij twee modules voor individuele rechtsbijstand. De eerste module betreft rechtsbijstand op het gebied van Werk & Inkomen en de tweede module is een uitbreiding met ook rechtsbijstand op het gebied van Consumentenrecht & Wonen.

 

Ben je al lid van NTPP en wil je jouw lidmaatschap uitbreiden met een module voor individuele diensten? Stuur dan een mail naar administratie@uov.nl. Geef in deze mail aan welke module je kiest. Je leest onder ‘Word lid‘ meer over de verschillende modules.

Nieuws

Meer dan 100 leden!

In de afgelopen periode hebben we veel van jullie gesproken over de oprichting van het Netwerk van Talent&Pro Professionals (NTPP). We zijn heel blij met alle enthousiaste reacties en dit heeft geresulteerd in veel aanmeldingen. We zijn inmiddels de grens van 100...

Lees meer

Het Netwerk van Talent&Pro Professionals (NTPP)

Talent&Pro is 17 jaar geleden opgericht als kleine onderneming. Het doel? Jonge, startende professionals een traineeship aanbieden om klaargestoomd te worden voor de financiële sector. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een van de grotere spelers in de markt en...

Lees meer

Voor talenten en professionals!

Word lid en meld je nu aan!

aanmelden

Lees hieronder meer over het ‘NTPP-collectief’ lidmaatschap en de uitbreiding tot een volledige rechtsbijstand.

NTPP-Collectief

€ 6,50 per maand

Als collectief lid van het NTPP heb je het recht alle vergaderingen van de vereniging bij te wonen, daar het woord te voeren en je stem uit te brengen tijdens ledenraadplegingen. Zo kun je meepraten en meebeslissen over je eigen cao. Niet alleen over cao-voorstellen maar ook over het resultaat van de onderhandelingen. Uiteraard word je op de hoogte gehouden van al het nieuws.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €6,50 per maand. Hiervan neemt de directie van Talent&Pro de helft voor haar rekening. De andere helft wordt ingehouden op je nettoloon. Dit houdt in dat het lidmaatschap €3,25 per maand kost. Bij deze vorm van lidmaatschap is het krijgen van individuele bijstand niet mogelijk.

Wil jij jouw collectieve basislidmaatschap uitbreiden met individuele rechtsbijstand? Wij hebben daarvoor twee modules voor onze leden. Module 1 bestaat uit rechtsbijstand rondom Werk & Inkomen en module 2 is nog uitgebreider. Dan ben verzekerd van rechtsbijstand op het gebied van Werk & Inkomen en op het gebied van Consument & Wonen.

Module 1 – Bijstand Werk & Inkomen

€ 7,50 per maand (naast de contributie voor het NTPP-collectief lidmaatschap)

Bijstand ten aanzien van het werk en inkomen. Deze dienst wordt geleverd door De Unie. Dit betekent dat je persoonlijke juridische hulp hebt ten aanzien van jouw werk en/of inkomen. (zowel de harde als de zachte kant). Je kunt dan denken aan zaken zoals:

  • Je kunt een beroep doen op professionele hulp bij problemen en conflicten met de werkgever, zoals schorsing, ontslag op staande voet of andere geschillen.
  • Maar dit biedt je ook een onafhankelijke sparringspartner in het geval je niet kunt opschieten met je leidinggevende of een functioneringsgesprek dat niet conform verwachting is.

Module 2 – Bijstand Werk & Inkomen en Consument & Wonen

€ 15,25 per maand (naast de contributie voor het NTPP-collectief lidmaatschap)

  • Bijstand werk en inkomen, via De Unie (zie omschrijving module 1), én
  • Bijstand voor Consument & Wonen via DAS Rechtsbijstand. Hieronder vallen o.a. zaken t.a.v. de aan- en verkoop via internet, conflicten met je buren of een geschil met je woningcorporatie. (klik hier voor de volledige polisvoorwaarden).

Contact

NTPP – Netwerk van T&P Professionals
info@ntpp.nl • Euclideslaan 2 • 3584 BN Utrecht • 088 170 14 00 • Kvk 66855411 • RSIN 856726497

Heb je een algemene vraag of opmerking? Vul hieronder je gegevens in en we nemen spoedig contact met je op. Heb je een vraag in het kader van de module Werk & Inkomen? Bel dan 0345-851710 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 tot 18:00 uur).Het je een vraag op het gebied van de module Consument en Wonen? Klik dan hier voor contactgegevens van DAS.

Bekijk hier ons privacybeleid. NTPP heeft een huishoudelijk reglement. Deze download je hier.